Rustad skole har så få P-plasser at lærerne må sette bilen i sidegatene. – Skaper uoversiktlige situasjoner, mener nabo

Parkerte biler langs småveiene rundt Rustad skole skaper uoversiktlige situasjoner.