Så liten effekt tror Folkehelseinstituttet de forskjellige korona-tiltakene har hatt

Av

Kun ett tiltak er vurdert å ha stor effekt, mens ett tiltak kan ha ført til mer smitte. Regjeringen hørte ikke på alle rådene.