Det kom 790 asylsøkere til Norge forrige uke. Over halvparten kom fra Syria, viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet.

Antall asylsøkere økte med 37 fra uka før. Antall syriske asylsøkere har økt fra 251 i uke 35 til 420 i uke 37, viser den ukentlige statistikken fra Utlendingsdirektoratet.

85 asylsøkere kom fra Eritrea, 116 fra Afghanistan, 50 fra Irak, 26 fra Etiopia og 93 fra andre land.

Forrige uke var det samtidig en nedgang i antall enslige mindreårige asylsøkere. Tallet har gått ned fra 129 i uke 35 til 164 i uke 36 og 99 forrige uke. Som vanlig er det fra Afghanistan de aller fleste enslige, mindreårige kommer.  (NTB)