Samler Ås-folket til dugnad mot korona

Mange ønsker å hjelpe de som er mest utsatt for korona-viruset i Ås. Nå samles de en egen gruppe.