FOLLOBANEN: Det var ingen rullefjær eller andre sterkere klemforbindelser i disse skjøtene, skriver Teknisk Ukeblad.

Opplysningene kommer fra Bane Nors tekniske rapport, som ble publisert mandag kveld.

– Skjøtene var verken håndverksmessig godt utført eller utført på en måte som ivaretok kabelskjermens kapasitet over skjøten, sier konserndirektør Stine Undrum i Bane Nor til NTB.

PVC-teip, også kalt elektrikerteip, er ikke en vanlig måte å sammenkoble jording i skjøtesett, ifølge Morten Bleken. Han er leder for opplæringskontoret Elkraft.

Den vanligste måten å skjøte høyspentkabler på i Norge er skjøtekit med spiralfjær, som blir levert med tydelige monteringsanvisninger.

– Skjøtekittet er med for å sikre at man opprettholder jording gjennom skjøten. Det er veldig viktig å følge monteringsanvisningen til det bestemte skjøtekittet du bruker, og at man benytter seg av komplette sett, ikke bare deler av et kit, sier Bleken.

Hva var feil med Follobanen?

I februar publiserte Bane Nor en rapport om hva som gikk galt med Follobanen. Du kan lese hele rapporten her.

Bane Nor mener det var flere faktorer som bidro til varmgang i kablene for returstrøm mellom Blixtunnelen og koblingshuset nord for Ski stasjon. Dette skjedde ved to tilfeller den 19. og 23. desember, melder de i rapporten på sine nettsider.

– Den installerte kabelen for returstrøm har vært sårbar for varmgang. Faktorer som har spilt inn er trolig bl.a. feilmontasje i skjøter og endeavslutninger, sett i kombinasjon med konseptet hvor kablenes skjerm var jordet i begge ender. Vann som sementen i tettemasse og betong har gjortalkalisk, har dryppet på en isolator i tunneltaket. Dette har ført til flere forbigående kortslutninger av kjørestrømmen. Kortslutningsvernet har i disse tilfellene hatt en forsinket utkobling av strømmen, noe som kan ha ført til økt kortslutningsbelastning på anlegget. Innkoblinger som ble foretatt i forbindelse med feilsøking da hendelsene inntraff, kan ha gitt ekstra påkjenning. Kombinasjonen av punktene over kan ha ført til skade på kablene og dermed en varig kortslutning av anlegget, skriver Bane Nor.

Bane Nor hevder de nå har utbedret det de mener var mangler ved anlegget, i tillegg til at de har gjennomført flere andre tiltak for å gjøre anlegget mer robust.

De er også godt i gang med testkjøringen, men det gjenstår å se når Follobanen åpner for fullt.