Skriftlige eksamener avlyses – hva som skjer med muntlig eksamen er fortsatt i det blå

Skriftlig eksamen er avlyst på videregående skoler. Til glede for noen og frustrasjon for andre.