Slik påvirker de nye tiltakene skolene i Ås

Alle ungdomsskoler og videregående skoler er nå på rødt nivå, det har regjering bestemt.