Sognepresten om den nye arbeidshverdagen: – Jeg har aldri opplevd en lignende situasjon, det er det vel ingen som har

Sogneprest Jan Kay Krystad (54) har blitt utfordret i koronatiden. Når folk går ut av kirken fra hans begravelser sier han; – På grunn av smitteverntiltakene så vil jeg minne om at dere ikke bør håndhilse eller gi klem til noen dere ikke omgås til daglig, men et godt blikk er ikke å forakte.