En tørr vinter og lite nedbør i fjellet gjennom sommeren bidrar til lav vannstand i magasinene. Lenger syd herjer en alvorlig hetebølge.

Europa opplever nå sin verste tørke på flere hundre år. Hetebølger og lite nedbør får stadig sterke konsekvenser. Ekstremværet illustreres godt av at flere av kontinentets største elver har kritisk lav vannstand. Rhinen kan snart ikke lenger brukes til lektertrafikk og Loire, Frankrikes lengste elv, kan nå krysset tørrskodd flere steder.

Tørken får store konsekvenser for industri, landbruk og energiproduksjon. Slik bønder i Norge fikk merke da vi hadde tørke i 2018 vil matproduksjonen bli betraktelig mindre. I Tyskland brukes store elver til viktig transport for industrien og i Frankrike brukes elvevann til å kjøle ned flere atom kraftanlegg. I følge European Drought Observatory vil sommerens tørke bli en av de verste på kontinentet de siste 500 årene.

Forskere advarer i følge The Guardian om at tørker som Europa nå opplever kan bli stadig hyppigere på kontinentet. Selv om Norge ikke vil bli direkte rammer hver gang, vil vi bli påvirket gjennom høyere priser og potensielle klimaflyktninger.

Svingninger i været er naturlig, men den raske utviklingen vi nå ser kan ikke tyde på annet enn at menneskeskapte klimaendringer vil få stadig mer å si for hvordan vi lever livene våre i denne delen av verden også.