Stenger grenseoverganger

Regjeringen har vedtatt stening av en rekke grenseoverganger til Sverige. I Viken innebærer det stening av syv grenseoverganger.