ÅS: Torsdag var det avspark for NMBUs siste prestisjeprosjekt, Foods of Norway.

– Jeg er så stolt og glad, sa NMBU-rektor, Mari Sundli Tveit.

Sammen med direktør for Foods of Norway-senteret, NMBU-professor Margareth Øverland, fikk hun i går overrakt plaketten fra Norges forskningsråd. Den viser at NMBU for første gang har fått et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Foods of Norway har som målsetning å øke fôreffektiviteten og å utvikle nye, innovative bioraffineringsteknikker.

Da kan naturlige bioressurser bli høykvalitetsfôr. Det kan redusere dagens avhengighet av soyaimport, og muliggjøre en fortsatt vekst i oppdrettsnæringen.

– I 2013 var produksjonen av oppdrettslaks på 1,3 millioner ton. I 2050 er den anslått å kunne utgjøre fem millioner tonn. Flaskehalsen er tilgangen til fôr. I Norge har vi begrenset tilgang til landbruksareal. Men vi har mye skog. I Foods of Norway vil vi blant annet se på hvordan trær kan bli fôr, sa Øverland.

Traff tidsånden

At Foods of Norway har truffet tidsånden med sin SFI, ble uttrykt både fra Mat- og Landbruksdepartementet og fra Norges forskningsråd:

– Foods of Norway er et viktig og tidsriktig initiativ, som kan bidra til en bærekraftig bioøkonomi, sa departementsråd i Landbruks- og matdepartementet, Leif Forsell.

– Med Foods of Norway tar dere tak i noen vår tids store utfordringer. Dere traff tidsånden med satsingen på bioøkonomi. Dere har et sterkt team. Vi har store forventninger til at samarbeidet mellom forskning og næringsliv vil gi innovative løsninger, sa Anne Kjersti Fahlvik divisjonsdirektør i Norges forskningsråd, før hun overrakte plaketten til NMBUs rektor.

– Foods of Norway handler om å gjøre en forskjell, for samfunnet og for industrien. Jeg ser fram til resultatene i årene som kommer, sa Sundli Tveit.