Stor interesse for dette boligprosjektet i Ås: – Vi merker at interessen fra Oslo øker

De første 30 av i alt 450 nye boliger på Dyster Eldor i Ås er snart solgt.