Valgkampen nærmer seg, og i den forbindelse har Tord Hauge, som er leder for studenttinget ved NMBU, utfordret de politiske partiene.

SV er tradisjonelt et akademikerparti som er opptatt av rettferdig fordeling. Men vi stiger på meningsmålingene og er i ferd med å bli et folkeparti, stadig vekk med rettferdig fordeling som en av våre viktigste saker. Så hvorfor søker så mange velgere mot SV?

Det grønne skiftet

Svaret på spørsmålet har relevans for våre studenter lokalt. SV øker i oppslutning fordi vi tar klimakrisa på alvor. Vi er dypt bekymret for utviklingen, og forstår godt at ungdommen demonstrerer i gatene. Noe må gjøres, og det haster. Men vi tror ikke som høyrepartiene at krisa kan løses av markedet. Verden og Ås trenger et skikkelig løft, konkrete offentlige tiltak, og en brei allianse som virkelig monner.

I den forbindelse har vår nyvalgte nestleder Torgeir Fylkesnes lansert en konkret plan for en ny grønn næringspolitikk, en plan som på punkt etter punkt viser hva vi kan leve av etter oljen. Men da trengs det politisk vilje, og ikke den type handlingslammelse dagens regjering demonstrerer. Dette kan høres fjernt ut for studentene på Ås. Men husk da at oppdrett av norsk laks, som i dag er milliardindustri, hadde sin spede begynnelse i laboratoriene her hos oss. Ås har fortsatt et maritimt forskningsmiljø som blir lagt merke til internasjonalt.

Men det er ikke bare klimakrisa som er viktig for SV. Vi er også sterkt kritisk til den demonteringa av velferdsstaten dagens regjering driver med. SV vil ha mer fellesskap, ikke mindre. Velferdsprofitørene må ut av offentlig sektor, og vi vil styrke Statens lånekasse for utdanning. Vi er kritiske til alle skattelettelsene som vi mener svekker fellesskapet – og sosialpolitikken er viktig. Foreldrenes lommebok ikke skal være avgjørende for unge som vil studere eller kjøpe hus.

Studiefinansiering er nevnt. Men også flere studentboliger, bedre kollektivtilbud og mental helse. Stadig flere unge strever psykisk, og dette må fellesskapet ta på alvor. Derfor vil vi styrke det lokale tilbudet på dette området.

SV er for mer fellesskap og en offensiv klimapolitikk. Slik er det også lokalt i Ås. At vi har den største barnefattigdommen i Follo er ikke akseptabelt. Det er heller ikke akseptabelt å være vitne til den reisevirksomheten med tilhørende CO₂-avtrykk mediene avslørte nylig, og som gjelder ansatte ved NMBU. I 2019 finnes det digitale møteplasser som kan redusere antallet reiser, og gi like gode møteresultat.

Derfor bør studentene stemme på SV

Så hvorfor skal Ås-studentene stemme på SV? Fordi vi har en offensiv klimapolitikk, og en konkret plan for Det grønne skiftet. Men også fordi vi jobber for et sterkt fellesskap med små forskjeller. Et rettferdig samfunn med like muligheter for alle der demokrati og medvirkning er det sentrale. Ikke økonomiske muskler og størrelsen på lommeboka.

Men her kommer det viktigste av alt: SV vil gjøre Ås til landets grønneste kommune, og vi vil gjerne utfordre de andre partiene på denne ambisjonen. Dersom ikke vi, som huser Det grønne universitet skal få til noe sånt, hvem skal da kunne klare det?