Tannlege Ingeborg Bihaug velger å koronastenge klinikken. – Jeg tar rett og slett ikke sjansen på å holde åpent

– Jeg er pålagt å yte akutthjelp til alle pasienter, men denne situasjonen er helt spesiell med hensyn til smittespredningens omfang. Jeg velger derfor å stenge hele klinikken, men svare på telefon innen 24 timer på spørsmål fra pasienter, sier tannlege Ingeborg Bihaug i Ås.