Også ungdomshusene i Ås kommune blir offer for kutt og innsparinger.

I dag har ungdomshusene Rudolf i Nordby og Midtgard i Ås åpent på alle hverdager. I kuttforslaget reduseres det organiserte tilbudet på ungdomshusene fra fem tiltre dager i uka.

De resterende to dagene skal fylles med et tilbud i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Ungdomshusene mister en 40 % stilling.

– Lytt til ungdommen

Lederen for ungdomsrådet, Daniel Martinsen, hadde fått talerett når saken skulle behandles i kommunestyret. Martinsen sa at ungdomshusene er godt brukt og er nest mest populære tilbudet for ungdom i Ås kommune, etter idretten.

– Dette er en av de viktigste sakene dere politikere skal behandle i dag. Dette vil påvirke oss unge veldig mye. Innsparingen det legges opp til er på bare 260.000 kr. Det er minimalt for kommunebudsjettet, men betyr mye fordi driften av ungdomshusene. Er dette virkelig tallet som knekker kommuneøkonomien? Og sparer dere egentlig noe på sikt ved å kutte i ungdomshusene. Nei er mitt svar. Dette er egentlig noe av det verste dere kan gjøre. Vær så snill å lytt til ungdommen når vi sier at vi trenger det lille tilbudet vi har i dag. Se til andre kommuner og hvordan det har gått når de har kuttet i ungdomshusene.

– Går dere inn for disse dårlige kuttene vil ungdomshusene slite med å gi et kontinuerlig godt tilbud og store arrangementer som samler mange av ungdommene vil ikke kunne gjennomføres. På lang sikt vil kuttene gi større utgifter enn det som spares på kort sikt, sa Martinsen.

Hilde Kristin Marås (H) sa at Høyre ønsker ungdomshus i både Ås og Nordby og at samarbeid med frivilligheten kan gi gode fordeler.

– Når vi tidligere behandlet flytting av ungdomshuset Midtgard var Høyre klare på at vi må ha et tilbud til ungdom hele veien. Allikevel vil vi stemme ja til rådmannens innstilling nå. Intensjonen i saken er at vi skal kunne ha ungdomsklubbene åpne og se på mer samdrift med frivillige lag og foreninger. Kanskje kan tilbudet bli enda bedre enn i dag.

Foreslo skjerming

Fremskrittspartiet fremmet ungdomsrådets vedtak om å ikke kutte i budsjettene til ungdomshusene.

– Daniel Martinsen sa det egentlig så godt at jeg ikke trenger å si noe mer selv, sa Barfelt.

– Jeg støtter ungdomsrådets innlegg. Vi lytter til ungdommen og politiet. Ungdomshusene kan være kriminalitetsforebyggende og det er ikke lurt å kutte i dem, sa Anne Whyte (FrP).

Forslaget om å stanse kutt i ungdomshusene fikk 14 stemmer (4 MDG 3 SV 2 V 1 R 3 FrP 1 KrF).

Både Liv Anne Lindman (MDG) og Paul Bolus Johansen (KrF) talte for å stanse kuttet.

– Vi må huske litt på ungdommene og investere litt i fremtiden. La oss nå opprettholdt tilbudene til ungdomshusene, sa Liv Anne Lindman.

– Jeg tror det å spare småpenger ved å ødelegge gode tilbud er det verste vi kan gjøre. Det trengs ikke mer enn en ungdom som det går galt med før det koster oss mer enn vi sparer nå. Det her er ikke en god måte å behandle ungdommene på, sa Paul Bolus Johansen.

– Nødvendig

Edvin Søvik (Ap) sa at kommuneøkonomien gjør det tvingende nødvendig å kutte der det er mulig, også i ungdomshusene. Om alle de små kuttene blir stanset er det vanskelig å bremse underskuddet på 47 millioner kr.

– Utgangspunktet for saken er de store økonomiske utfordringene kommunen har. I de opprinnelige kuttforslagene foreslo rådmannen å legge ned Midtgard. Det sa formannskapet nei til å gjøre og ba om en egen sak om ungdomshusene.

– Ungdomsklubbene Rudolf og Midtgard er et viktig lavterskeltilbud for ungdom. Det er stort sett ungdom som ikke deltar i annen organisert aktivitet som bruker ungdomshusene. Allikevel vil jeg presisere at forslaget nå er å sammen med frivilligheten utvikle ungdomstilbudet i kommunen slik at man fortsatt kan holde åpent fem dager i uka. Selv om det sitter langt inne for oss å gå inn for dette, så er det nødvendig, sa Søvik.

Odd Vangen (Sp) mente også at det var nødvendig å også kutte i ungdomshusenes budsjetter.

– jeg er stolt av vedtaket i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, som formannskapet fulgte. Fordi vi ikke legger ned noen ungdomsklubber. Vi forsøke rå få til fortsatt fem dagers tilbud gjennom frivilligheten. Summen av alle forslagene som kommer i dag knekker Ås kommune økonomisk.

– De fleste av oss sitter nok og har det vondt i disse sakene. Men vi må få budsjettet til å gå opp. Derfor støtter jeg dette kuttet nå, sa Vangen.