Tirsdag slutter skoleåret. Rektorene i Ås takker elever, foreldre og lærere. - Koronainnsatsen har vært formidabel

Elevene har lært det de skal, men det har vært vanskelig for skolene å følge opp alle på en god nok måte, sier flere rektorer ved skoler i Ås.