Tor fra Ås skal lede Grønne Studenter. Nå vil han engasjere unge til å bruke stemmeretten

– Flere unge må motiveres til å både stemme ved valg, og til å stille som kandidater selv, sier Tor Malnes Grobstok.