Trenings-Roddy: – Jeg synes det i disse tider er viktig med litt dugnadsinnsats både fra gårdeiere og kunder

Flere ber nå om slippe eller å få redusert husleie mens de må holde stengt. Daglig leder av Ås Fysioterapi og treningssenter Roddy McLeod og byggeier Jan Wold står sammen i koronakrisen.