– Tror Ås vil framstå som prisvinnerne i boligmarkedet i årene som kommer

Ås kan bli en vinner på boligmarkedet i årene som kommer. Her forteller sjefene i fire store eiendomsmeglerselskap hvilke området de tror får størst boligprisvekst.