– Typiske hendelser for en fin sommernatt

Natten i Follo har vært preget av en del støymeldinger.