Hvorfor rive Midtgard? Istedenfor å rive ungdomshuset, kan man heller pusse opp både Åsgård og Midtgard. Med det mener jeg at ungdommer slipper å gjøre hærverk for tusenvis av kroner fremfor å rive ungdomshuset.