Unntakstilstanden forlenges med to uker. – Hold ut. Dette skal vi klare sammen

Tirsdag ble det bestemt at regjeringen viderefører de strenge korona-tiltakene til over påske. Ordføreren i Ås ber innbyggerne om å holde motet oppe.