Utsetter avgjørelsen om rundkjøring til 41 millioner skal droppes fra sentrumsplanen

Sentrumsplanen kan bli endret som følge av en klage, men politikerne vil vente med å bestemme seg.