Gå til sidens hovedinnhold

Utviklingen av Ås – av hvem for hvem?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et første dialogmøte om utvikling av Ås sentrumsområde ble gjennomført med stort engasjement og oppmøte. Rådmannen innledet, slik jeg opplevde det, med vekt på hovedføringene; Follo-banen, regionsby til Oslo og Studentmiljø. Videre presentasjonen ble konsentrert om Moerjordet, men også med korte kommentarer om bl.a. nye studentboliger i bakkant av Kaia-området mot Åsmåsan.

I spørsmål- og diskusjonsrunden kom det også innspill om mer helhetlige og fundamentale tema, bl.a. hvordan unngå overstyring av utbyggerspekulanters kortsiktige økonomisk interesser på tvers av innbyggernes virke og trivsel i fremtiden. Godt lys og utsyn ble poengtert for et godt bomiljø.

Utvikling til innbyggernes beste

Slike overordnede mål og hensyn bør være et hovedtema og om sentrale forhold som:

(a) Tilhørighet til Ås med vekt på trivsel, helse og energiøkonomi i gode bomiljø.

(b) Arbeidsplasser og bosted mest mulig samlet i Ås.

(c) Infrastuktur og transport i tråd med foran nevnte.

Sterkere utforming av et godt bomiljø

Senere tids utbygging har neppe vært optimalt mht. et godt ytre bomiljø. Ta lærdom av feilgrep som eksempelvis; sentrumsblokker med utsikt rett inn i naboblokken; en annen blokk, riktignok med utsikt mot vest, men også rett ned i trafikkerte fv. 152 er heller ikke vakkert.

Utbyggeren av nye boliger på Landåskollen syd manglet sans for sollys- og utsikt i en ellers flott lokalitet. Man burde lært av tidligere utbygging nære ved. Videre, anlegg av en ''boligvegg'' som reduserer lys og utsyn for eldre boliger straks østenfor (fig. 2) bidrar til tomteverdiforringelse – hva med erstatning? Enkle endringer som vridninger, åpninger o.l.., kunne bedret utnyttelsen av det naturgitte potensialet. Hva med kommunalpolitisk styring?

Arbeid nær bosted – historieløst NMBU

Romslige og trivelige Kaia boligområde nær arbeidsstedet ble etablerte under Landbrukshøyskolen. Spart reisetid, økt arbeidsinnsats og sterkere familienærhet er verdifullt. Nå ser det ut som om SiÅs overkjører universitetsledelsen i studentboliglokalisering i bakkant og maksimering av gjennomgangstrafikk og støy i dette boligområdet.

Om kommunepolitikerne beordret nye studentboliger i Nordskogen nær veterinærblokkene, kunne Kaia-problemet vært løst. I tillegg med noe boligbygging i vestvendt liparti bortenfor, altså uten studentgjennomfart, kunne interessen for tilflyttingen til Ås ved disse nye arbeidsplassene øke. Fortsatt burde det her være rom for fritidsaktivitet og deler av skogarboretet. Utviklingen av et godt Brønnerud grende- og skolemiljø kunne styrkes.

Infrastruktur og transport  

Overordnede myndigheter som vil utvikle Ås mer som en sovende regionsby for Oslo, viser bl.a. kunnskapssvikt mht. egenskaper og egnethet for forskjellig arealbruk. Sammenlign med Nasjonal Transportplan, jordvernkrav, lokalisering av trivelig bomiljø mm.

Gode kommunikasjonsløsninger er viktig, men man behøver ikke av den grunn bo kloss opp til jernbanestasjonen. Kartlegging av bostedslokalitet for togreisende mellom Ås og Oslo kunne vært interessant.

En mer rasjonell og moderne forbindelse mellom E18 og E6 utenfor sentrumsområdet, i tråd med et gammelt politisk ''løft'', kunne begrenset gjennomgangstrafikken til glede for sentrumsmiljøet. Maken til ineffektiv anleggsarbeid, dvs. pengesløsing, som Statens vegvesen (SVV) må ha brukt på anlegg av ny sykkelparkering ved Sentralholt-krysset, skal man lete lenge etter. Om tilsvarende midler hadde blitt overført til Kommunen, kunne det gitt en gevinst. Mulighetene finnes – bruk de!

Kommentarer til denne saken