Vanskelige kjøreforhold og glatt enkelte steder i Follo