Vedtatt: Barna på Danskerud skal fortsatt gå på Kroer skole, men saken skal til lovlighetskontroll

Barna på Bjørnebekk bytter skole til Rustad, men barna på Danskerud forbli på Kroer.