Veidekke legger ned i sentrum og flytter mange arbeidsplasser ut av Ås

Opp mot 80 arbeidsplasser knyttet til Veidekkets kontor i Ås flyttes til Oslo eller Halden.