Vi viser til Sp innlegg i Ås Avis i dag.

I FrP er vi glade for å ha med oss Sp i denne saken. Vi har forsøkt å få gehør for dette ved flere anledninger, og sammen er vi flere til å presse på for å få til mer timer ved Ungdommens Helsestasjon i Nordby.

Det er mange grunner til at ungdom foretrekker å besøke Ungdommens helsestasjon fremfor hele familiens fastlege. Ungdom trenger ofte hjelp med ting og svar på spørsmål, som er vanskelige å ta opp hjemme.

Selve intensjonen med ungdommens helsestasjon er:

• Alle kommuner skal ha et gratis helsestasjonstilbud til ungdom opp til 20 år

I Ås sentrum er ungdommens helsestasjon mye mer enn det regelverket Helsedirektoratet har bestemt. Der er ungdommens helsestasjon åpen for alle skoleelever opp til 20 år, samt alle studenter uansett alder. Med NMBU rett i sentrum betyr dette at denne tjenesten som er gratis, er svært godt besøkt.

SiÅs burde ha denne tjenesten inne på campus, og organisere dette selv, slik mange andre universiteter gjør.

Noe av årsaken til mangelen i Nordby er personellmangel. Sykepleiere og leger er mangelvare over hele landet. Den personellmangelen kunne man gjort noe med ved å dele på ressursene. Slik kan all ungdom opp til 20 år få samme tjenestetilbud, uansett om du bor sentrumsnært eller rundt Nordby.

Vi ser ingen grunn til at kommunen tilbyr 30-40 åringer gratis helsestasjon, noe vi ikke behøver å gi dem, mens ungdommen vår på Nordby opp til 20 år ikke får noe tilbud.

Vi gleder oss til gode samtaler med Sp i denne saken. Vi står litt sterkere sammen?