Vi i SV gratulerer Høyres Bengt Nøst-Klemmetsen med ordførervervet og SPs Annett Hegén Michelsen som ny varaordfører i Ås!

Vi ønsker dere lykke til i utviklingen av Ås til beste for befolkning, natur og miljø.

Dessverre førte ikke forhandlingene på rødgrønn side fram denne gangen. Et ultimatum fra MDG om å si nei til Vollskogen gjorde samtalene vanskelige, da det allerede fra før var enighet om føringer som ivaretar natur og matjord i den saken.

SV mente det var viktigere å styrke klimapolitikken, ta vare på natur og matjord i hele kommunen, sikre posisjoner og beholde hovedutvalg for næring og miljø. Vi ville også bevare helsestasjon for studenter og skjerme for kutt på skole, kultur og omsorg. Dessverre kom vi ikke i mål.

Den ene saken kom i veien for et mulig løft i hele kommunen.

Vi takker for det konstruktive samarbeidet i forhandlingene med Arbeiderpartiet, Venstre, Rødt og Sentrum.

Vi frykter at kutt i klima, miljø, kultur og velferd vil prege kommunen fremover. Vi skal derfor kjempe for vår politikk i utviklingen av Ås, og søke samarbeid der det er mulig.

Vi er motiverte for arbeidet i opposisjon, og skal fortsette å jobbe for miljø og rettferdig fordeling og ser fram til at miljøpartiene i Ås står sammen i det videre arbeidet.

Tusen takk til alle som har støttet oss i valgkampen og stemt på oss!