Vi har ganske enkelt ikke råd til at Åsgård skole skal bli et like dyrt prestisjebygg som det Rustad skole ble

Av