Med innstrammingene i skolenes økonomi har politikerne i Ås satt skolene i en situasjon der de ikke har råd til essensielle læremidler. Hjemme sitter vi foreldre og venter i spenning på hva konklusjonen på dette eksperimentet vil bli.

Frustrasjonen brer seg hos foreldre og lærere ved flere av barneskolene i Ås. På Rustad skole har FAU fått meldinger fra bekymrede foreldre på flere trinn som opplever at elever og lærere mangler både fysiske og digitale læremidler. I tråd med den pågående digitaliseringen av den norske grunnskolen, har Ås kommune gått til innkjøp av nettbrett til alle elever.

Det kan virke som at investeringen i digitale verktøy, fulgt opp av omfattende kutt i skolens budsjetter har gått på bekostning av nødvendige innkjøp av oppdaterte læremidler. Kanskje tenkte Ås kommune at jobben var gjort når læringsbrettene var på plass?

Lærere ved Rustad forteller om at de, i likhet med sine kolleger på Åsgård, må bruke mye tid og krefter på å finne egnet lærestoff, da de gamle læreverkene verken i innhold eller form passer med intensjonene i dagens læreplan. Dette er tid og krefter vi som foreldre helst så ble brukt på barna våre, gjennom å gi dem godt planlagte undervisningsøkter, spennende tverrfaglige prosjekter og gode framovermeldinger i fagene. Å skulle være “lærebokforfatter” i tillegg til lærer krever også faglig trygghet og erfaring, og kan derfor føles ekstra krevende for nyutdannede lærere og ikke minst vikarer.

Dette øker også forskjellene fra klasserom til klasserom og gjør det vanskelig å skape kontinuitet ved lærerskifter. Vi mener at en moderne skole, både i Ås og i resten av landet, skal være en skole der de ansatte føler at de blir verdsatt og gitt det de trenger for å lykkes i det som allerede er en krevende jobb.

Et naturlig konsekvens av kommunens eksperiment er at mange av de fantastiske lærerne våre er i ferd med å få nok. Når kommunen sliter med å skaffe nok lærere som det er, har vi ikke råd til å miste de vi allerede har. Kanskje vil både eksisterende og kommende lærere velge bort skoler i Ås kommune til fordel for kommuner som har sørget for god læremiddeldekning.

Dette vil være et kjempetap for elevene, og prosessen med å skaffe nye lærere er også en tidkrevende og kostbar prosess de færreste skoler ønsker å måtte bruke mer krefter på enn de allerede gjør. Kanskje en bedre tilgang på læremidler faktisk kan bli et lønnsomt prosjekt, når man tar dette med i betraktningen?

Ås kommune har de siste investert store summer i nye skolebygg, og slik vi forstår det er dette én av de viktigste grunnen til at det nå må spares inn. Vi mener at det er uakseptabelt at framtidens skolebygg skal gå utover tilgangen til læremidler og innholdet i skolen i dag. Vi skulle likt å se kommunen bygge nye lokaler til teknisk etat og samtidig sagt de i fremtiden måtte bruke skrutrekker og håndsag, da det ikke var penger til moderne el-verktøy?

FAU har ikke som hensikt å pålegge skolene å bruke penger på verken det ene eller det andre hva læremidler angår. Det pedagogiske ansvaret ligger nettopp hos skolen, og det er ledelsen som sammen med lærerne skal ta vurderingen på hva de ønsker å kjøpe eller ikke kjøpe at fysiske og digitale læremidler. Problemet er at slik det er nå, er det ikke et valg lærerne har i det hele tatt.

De står i stedet der på egne ben, med en iPad i den ene hånden mens den andre håndterer knappene på kopimaskinen.

FAU står sammen med lærerne og krever at læremidler, digitale eller fysiske, kommer på plass de skolene sier at de behøver det. Må