- Vi har ikke råd til ny skole nå

Gisle Bjørneby forklarer hvorfor Senterpartiet vil skrinlegge planene om å bygge nytt på Åsgård skole.

Gisle Bjørneby forklarer hvorfor Senterpartiet vil skrinlegge planene om å bygge nytt på Åsgård skole. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommuneøkonomien i Ås er som en buss som er i ferd med å kjøre i grøfta. Vi politikere, i samarbeid med rådmannens stab, sitter i førersetet. Vi har makta til å styre med rattet. Og vi har makta til å tråkke på brems eller gass.

Det sittende kommunestyret «tok buss-lappen» i oktober 2019. Det er ganske nøyaktig sju måneder sida. Allerede da suste bussen fram, med høyre framhjul balanserende langt ute på asfaltkanten.

Videre er det blitt en vinglete og farefull ferd, stadig nærme grøfta, med hele Ås-befolkninga bak i seteradene. Noen skrekkslagne, noen forbanna, andre bare rister på hodet og har gitt opp håpet om handlekraft.

Så hvorfor klarer vi ikke å kjøre denne bussen trygt og stødig? Hvor vanskelig kan det være? Er det mangel på informasjon og kunnskap? Glattkjøringskurs? Nei, vi kan ikke skylde på det. Vi i kommunestyret er blitt kursa og informert om den dårlige økonomien fra første dag. Jeg er overbevist om at hovedproblemet er mangel på evne og mot til å ta upopulære beslutninger. Det er rett og slett de «tusen gode hensikters forbannelse». Og nå møter vi oss selv i døra: For nå er det blitt «tusen forslag til kutt» i stedet.

Det er ennå ikke for seint å senke farten og vri seg opp på veien igjen. Derfor insisterer vi i Senterpartiet på noe som virkelig monner og som vi mener er det eneste forsvarlige å gjøre nå. Vi ønsker å skrinlegge bygginga av nye Åsgård skole. Det meste av bygningsmassen som står på tomta i dag er bare drøyt 20 år gammel. I tillegg er det stor overkapasitet på Rustad skole. Vi mener det er økonomisk helt uforsvarlig å investere i et nytt, stort skolebygg nå. Dessuten vil en slik utbygging vil gi enda mer overkapasitet i uoverskuelig framtid.

Vi mener kommunen heller må sette i stand skolebygningene som allerede står på Åsgård-tomta og som ble bygget så sent som på 90-tallet. I tillegg må vi bruke moduler for å dekke rombehovet.

Samla kostnad for denne løsningen er 20 millioner kroner. Årlig leiekostnad for nødvendige modulbygg er på ca. 2 millioner i året. Disse tallene kommer fra et notat fra rådmannen i januar 2020. Til sammenlikning: Den nye skolen, som er vedtatt bygget, kommer til å koste rundt 400 millioner.

Siden det er overkapasitet på Rustad skole, mener vi i Senterpartiet at kommunen heller ikke har råd til å la være å innføre fleksible skolegrenser mellom Åsgård og Rustad slik at vi får utnytta kapasiteten på de skolene vi har.

Det skal sies at rådmannen konkluderte i notatet fra januar, at fra et «skolefaglig ståsted», er det best å rive alt og bygge en ny fireparallell. Det ble jo også vedtatt av kommunestyret i februar. Men helt nederst i det samme notatet fra rådmannen, står det: «Ut fra kommunens økonomiske situasjon, vil rådmannen anbefale minimumstiltaket.» Nå, fire måneder senere, har jo ikke kommunens lommebok akkurat blitt noe tjukkere.

Dette er en løsning som vil kunne vare i pluss/minus 15 år. Det er kortere forventa levetid enn en helt ny skole. Men vi bruker til gjengjeld bygninger som står der i dag. Forslaget vil, med andre ord, spare kommunen for flere hundre millioner kroner.

Mange vil sikker tenke: «Er ikke de gamle bygningene fra 90-tallet på Åsgård, dømt nord og ned av tekniske rapporter for flere år sida?» Svaret er både ja og nei:

En mye omtalt rapport fra Multiconsult i 2018, slår fast at det ikke vil lønne seg å sette i stand bygningene etter dagens krav. Men i samme rapport konkluderes det med at skolen kan brukes videre uten omfattende ombygging, da med lite effektiv planløsning. Det som ligger i Senterpartiets forslaget er altså å sette bygningene i stand ut fra kravene som gjaldt da paviljongene ble bygget på 90-tallet. Det er ikke like bra som dagens krav, og planløsningen blir dårligere enn det vi alle drømmer om for en moderne skole. Men det må være bra nok når kommunen ikke har råd til noe annet.

Foreldrenes arbeidsutvalg og skolens ledelse har vært svært tydelige på at forholdene var helt uholdbare på Åsgård skole før elever og ansatte flytta opp på modulskolen ved Ås stadion. Vi i Senterpartiet mener IKKE at elevene skal inn igjen på Åsgård under tilsvarende forhold som de flytta fra den gangen. Vårt forslag innebærer at bygningene må settes i stand for forsvarlig skoledrift. Skolen skal ikke framstå nedslitt og trist slik den gjør i dag. Ventilasjonsanlegget må fungere tilfredsstillende. I tillegg ligger det inne i forslaget vårt at det totale antallet kvadratmeter øker, med nye moduler. Det vil altså ikke være like trangbodd som tidligere. Og det vil være mulig å løse utfordringene med dårlige og trange spesialrom, som f.eks. skolekjøkken.

Vi i Senterpartiet er helt klar over at vårt forslag innebærer en dårligere skolebygning enn det vi får med nybygget skole. Vi får ikke gjort noe med lav takhøyde, små klasserom og dårlig med dagslys. Vi skulle så inderlig gjerne stemme for en ny skole, hvis vi mener at kommunen hadde hatt råd til det. Men vi mener altså, veldig sterkt, at kommunen ikke bør ta opp så store lån nå.

Og som en bonus i vårt forslag vil jeg minne om at det vil føre til at vi kan beholde både Midtgard fritidsklubb, der den ligger så fint i dag, og kontorbygningen «Det gule huset» ved siden av. Altså, enda en kjærkommen slump med noen ti-talls millioner spart.

Vi tror at vårt forslag kommer til å skape både forbannelse og applaus bakover i bussen, på sin skjeve ferd videre. Foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen, og mange ildsjeler blant Åsgård-foreldre, har vært svært ressurssterke og kraftfulle stemmer i debatten, i flere år. Oppgaven til slike interessegrupper er å fremme sine behov og ønsker. Det er både legitimt og viktig. Men alle grupper i samfunnet roper ikke like høyt. Det mange stemmer som ikke når fram i det hele tatt. Vi politikere må forsøke, så godt vi kan, å se hele bildet. Og vi må tenke på hva som er best for hele befolkninga i Ås.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken