Vi krever et forsvarlig og trygt miljø for lærere og barnehagelærere i Ås! 

Av

Mange lærere og barnehagelærere i Ås uttrykker bekymring for å møte på jobb grunnet økende smittetall av Covid-19. Store deler av det norske samfunnet er over på hjemmekontor, men altså ikke lærere eller barnehagelærere utenom i de kommunene der skoler eller barnehager er helt eller delvis nedstengte. Dette bekymrer Utdanningsforbundet Ås.