(Moss Avis) Knut Skaug Haraldsen (16) og Kristian Muggerud (29) konkurrerer i å løse Ruiks kube. Knut er i norgestoppen. Kristian har vært i norgestoppen.