Vil bygge gigantisk næringsbygg i Ås med 650 arbeidsplasser

Hathon Holding AS har store visjoner for et stort næringsbygg i Ås sentrum, men byggingen kan trolig tidligst starte i 2024.