Vil ha forbud mot å bygge på dyrka mark i Ås: – Jorde etter jorde blir bygget ned

Rødt Ås mener det er nødvendig å forby omregulering av dyrka mark til utbygging for å hindre tap av mer matjord.