Årsmøte i Vestby og Ås Røde Kors

Onsdag 13. februar kl.18:00-21:00
Moerveien 15 a 1430 Ås
Moerveien 15A - ÅsÅpne kart
kart
Vestby og Ås Røde Kors innkaller alle sine frivillige til årsmøtet for 2019. Dagsorden: - Styrets beretning. - Revidert regnskap. - Handlingsplan. - Budsjett. - Valg. - Innkomne forslag. De som har betalt kontingent de siste 14 måneder innen møtets begynnelse har stemmerett. Andre kan være med som observatører. Sakspapirene er tilgjengelige på Røde Kors-huset og i Korsveien (https://bit.ly/2HvZFEt) fra 30.januar. Innkomne forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 29. januar. Vel møtt til årsmøtet!