Voksne menn vil ha høyere fart på norske veier

Av

Men de fleste er fornøyd med fartsgrensene.