ÅS: I dag offentliggjorde kommunen resultater fra de siste prøvene som er tatt for å måle vannkvaliteten på de mest populære badeplassene.

Tidligere i sommer har det vært målt høye forekomster av bakterier på flere av badeplassene.

For et par ukers tid siden gikk kommunen ut med en tydelig advarsel mot å bade i Pollevannet. Avløpsvann hadde nemlig rent ut i innsjøen.

– Det har vært en hendelse med kloakken, så det er mistanker om koliforme bakterier i vannet. Vannprøver ble tatt i dag, mandag, og svaret forventes torsdag. Inntil videre frarådes det derfor å bade i Pollevannet, opplyste Øivind Eriksen i Ås kommune i forbindelse med hendelsen.

Men målingene uken etter viste at Pollevannet hadde god vannkvalitet og ble friskmeldt. Det er også situasjonen denne uken.

Ifølge målingene som er publisert på kommunens nettsider er kvaliteten målt til «god» i Pollevannet. Det samme gjelder Årungen og Kjærnes, hvor badelystne innbyggere altså fremdeles kan utnytte sensommervarmen.

Positiv utvikling

Det har også vært noe varierende badevannskvalitet på Breivoll gjennom sommeren. Forrige uke tydet verdiene ved Breivoll Nord på at bading burde frarådes.

– Generelt sett er det god kvalitet på badevannet i Ås. Men verdiene vi har fra målingene på Breivoll nord tyder egentlig på at vi bør fraråde bading der, sa avdelingsleder for kommunalteknisk, Per Håkon Lauritzen, til Ås Avis forrige uke.

– Men det er en god grunn til at vi ikke har frarådet bading der enda. Dersom målingene gjøres i etterkant av kraftig regnvær kan de bli påvirket negativ retning, og det er det vi mistenker har skjedd på Breivoll. Dette har vi erfaring med fra tidligere.

Denne ukens målinger ser derimot mer positive ut for alle som vil bade på Breivoll.

Kommunen måler ukentlig vannkvaliteten ved tre punkter på Breivoll, både ved DNT, Breivoll Nord og Breivoll Syd. Denne uken er både punktene ved DNT og Breivoll Syd målt til «god». Breivoll Nord er målt til «mindre god».

I sine målinger benytter Ås kommune kategoriseringene «god», «mindre god» og «ikke akseptabel» for å beskrive badevannskvaliteten. Dersom de målte verdiene faller innenfor «ikke akseptabel» frarådes bading.


Kan gi kraftig diaré

Når kommunen måler vannkvalitet på badeplassene er det hovedsakelig ut ifra innhold av tarmbakterier. De indikatorbakteriene Ås kommune analyserer er Escherichia coli (E.coli) og intestinale enterokokker.

Ifølge Store Norske Leksikon er E. coli en bakterie som vanligvis ikke forårsaker ikke sykdom, men det finnes varianter av bakterien som produserer giftstoffer.

– Disse kan forårsake kraftig diaré hos både barn og voksne. Mennesker kan smittes gjennom forurenset drikkevann eller mat som ikke er varmebehandlet. Forekomst av E. coli er en viktig indikator på kloakkforurensning av drikkevann, skriver professor Reidun Sirevåg i leksikonartikkelen.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er enterokokker bakterier som normalt finnes i tarmen, og som sjelden gir infeksjoner hos friske. Hos personer med svekket immunsystem kan det derimot føre til infeksjoner som urinveisinfeksjon, infeksjon i sår og blodforgiftning.

Men målingene som er gjort denne uken tyder på at det ikke skal være noen fare for dette verken ved bading på Årungen, Pollevannet, Kjærnes eller Breivoll.

Her kan du se resultatene fra denne ukens målinger: